De ska utreda lärarutbildningen åt regeringen

JANUARIAVTALET. Två namnkunniga ska på fem månader utreda hur lärarutbildningen kan reformeras. Istället för en självständig utredning, så placeras utredarna inom departementet.

Regeringen tar nu första stegen i att reformera lärarutbildningen som är en av punkterna i januariavtalet. Nu har två utredare fått i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. 

När utredningen tillsattes stod det inte vilka de två externa utredarna är, vilket vanligtvis presenteras samtidigt. Men nu berättar utbildningsdepartementet vilka det är. 

– Namnen var inte expedierade vid tiden för pressmeddelandet, säger Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, till Altinget. 

Login