De mest lästa utbildningsdebatterna 2017

LISTA. Religiösa friskolors vara eller icke vara debatterades intensivt under året. Men även lärarlegitimationen, elevernas studiemiljö och betygssystemet har stått högt upp på dagordningen. Altinget listar de 10 mest lästa debatterna på Altinget Utbildning under året.

1. Aisha Lundgren Aslla: Det behövs fler religiösa friskolor i Sverige

Den kommunala skolan har misslyckats med att förverkliga det demokratiska idealet om inkludering och likabehandling. I stället råder en sekulär norm som exkluderar troende elever. Därför behöver Sverige fler religiösa friskolor, menar Aisha Lundgren Aslla.

2. Forskare: Stoppa felutbildningen på universiteten

Login