De får mest pengar för forskning inom utbildningsvetenskap

PENGAR. Vetenskapsrådet har beviljat totalt 169 miljoner till elva lärosäten för forskning inom utbildningsvetenskap. Mest pengar går till Linköpings universitet. 

0:000:00