C och L: Samlade satsningar bättre än Moderaternas små öronmärkningar

REPLIK. Våra samlade satsningar i januariavtalet är mycket mer effektiva, än att öronmärka små summor till föräldrautbildning som Moderaterna föreslår, svarar Solveig Zander (C) och Barbro Westerholm (L).

Solveig Zander (C)
Talesperson och riksdagsledamot 
Barbro Westerholm (L)
Talesperson och riksdagsledamot


Det är intressant att Johan Hultberg, M, slår ner på att polisen nu ska ges större möjligheter att fokusera på kärnverksamhet. I allianssammanhang har M, lika mycket som vi i Centerpartiet och Liberalerna, drivit frågan om att polisen ska ägna sig åt just polisarbete.

Tack vare januariavtalet 

Självklart kan den moderata politiken ändras, men i det här sammanhanget förvånar det oss. Polisen ska arbeta med det mest angelägna, det vill säga arbete med att motverka och lösa brott och skapa trygghet.

Nu blir det möjligt tack vare avtalet mellan S, MP, C och L. Kriminalvården tar över den verksamhet som innebär att transportera frihetsberövade. Självklart måste pengar för den verksamheten föras över till den myndighet som hanterar ärendet. Polisen slipper därmed bedriva ”taxiverksamhet”.

Goda förebilder

Centerpartiet och Liberalerna är övertygade om att varje människa har rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt och vi politiker ska ge förutsättningar för det.

En viktig förutsättning är då att kunna försörja sig själv. I januariavtalet har vi drivit på för att underlätta för företagandet, där små företag kan växa och samtidigt underlätta för företag så de kan och vill anställa.

Arbetslinjen ska värnas för det innebär att föräldrar blir goda förebilder för sina barn. Genom satsningar på etableringsjobb minskar kostnader och nyanlända får arbete. Dessutom gör ungdomars första anställning att de känner sig behövda och ingår i ett sammanhang.

Mer fruktsamt 

Tillsammans med åtgärder för att fler ska arbeta och förstärkningar i vårbudgeten på 321 miljoner till kommuner, för att arbeta med förebyggande åtgärder inom den sociala sektorn, är det betydligt mer fruktsamt och framåtblickande än att tilldela kommunerna 75 miljoner som är öronmärkta just till föräldrautbildning.

Ökat stöd till socialtjänsten

Vi tolkar det som att moderaterna och Johan Hultberg, med sin budget och sina förslag, accepterat att kommunerna kommer att ha varaktiga behov. Det är därför de liksom vi har förslag som syftar till ökat stöd till socialtjänsten. Vi har dock olika syn på hur medlen bör öronmärkas.

Forrige artikel "Ni har fått er chans – unga förtjänar bättre psykisk hälsa" Næste artikel Wiclander: Vi får bära bördan efter koncernernas missförhållanden Wiclander: Vi får bära bördan efter koncernernas missförhållanden