C: Fristående aktörer ska få utbilda lärare

PARTISTÄMMA. Centerpartiet har lagt om kursen för sin skolpolitik. Altinget har pratat med Fredrik Christensson, partiets utbildningspolitiska talesperson.

I partistämmobesluten står det bland annat att forskningsanslagen till praktiknära forskning ska öka. Varför vill ni öka anslagen? 

– Det vilar på två saker. Det ena är att vi ser att de utbildningsvetenskapliga utbildningarna, jämfört med andra utbildningar, har ganska låg andel forskning.

– Det andra handlar om att vi tycker det är viktigt att det som görs i skolan testas och utforskas så att skolan kan vila på vetenskaplig grund. Vi behöver ökad praktiknära forskning så att metoderna som testas i skolan kan följas av forskningen.  

Login