Burell: Pengarna läcker ut till friskolor och grannkommuner

INTERVJU. Olle Burell (S) menar att Stockholm satsar mycket på skolan för elever som behöver extra stöd. Men kommunens pengar försvinner till friskolor och mindre ambitiösa grannkommuner.  

Olle Burell är Skolborgarråd, Stockholm stad, och styr den i Sverige i särklass största huvudmannen för skolan. Han har en stor budget, men brottas med flertalet av de problem som finns i resten av landet. Segregation, utanförskap, många nyanlända elever som kommit in i skolsystemet relativt sent. I samma kommun finns också landets mest välmående områden, en rik flora av friskolor, samt en rörlighet och valfrihet bland eleverna som saknar motstycke i resten av landet.

Burell är upprörd med dagens system för skolpeng. Ett system som han tror att Skolkommissionen delvis kan rätta till. Stockholms skolbudget läcker till grannkommuner och friskolor.

– Stockholms kommun väljer att omfördela stora summor pengar utifrån socioekonomisk bakgrund. Vi omfördelar 13 procent av grundskolebudgeten. Det är över en miljard kronor om året. Det är en kraftig omfördelning. Med dagens system måste vi fördela även det socioekonomiska tillägget på samma sätt som resten av skolpengen.

Login

  • Rapportera

    Ulla Hamilton · VD Friskolornas riksförbund

    Anmärkningsvärt av Burell (s)

    Skolborgarrådet hävdar att friskolor etablerar sig "i närheten av, men inte i, socioekonomiskt svaga områden och lockar över elever från området men inte de elever som verkligen behöver de extra pengarna." En grov anklagelse som inte stämmer. Rapporten "När skolan själv får välja - en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster" 2016:3 rekommenderas för läsning. Den visar hur verkligheten ser ut.
    Det vore välkommet om Skolborgarrådet jobbade tillsammans med friskolehuvudmännen i stället för att motarbeta. På vilket sätt har han tex verkat för att en friskola ska etablera sig i ett sk "utanförskapsområde"? De som finns där är inte tack vare honom, snarare trots. När det gäller nyanlända elever har Stockholm stad också valt att fördela dem bland de egna skolorna trots att friskolorna bett om att få bidra i det arbetet. Det är trist att konstatera att Skolborgarrådet inte har individperspektivet och inte ser möjligheterna att samverka med de många fristående huvudmän som vill bidra till att Stockholm har hög kvalitet på utbildningen, oavsett huvudman. Befolkningsutvecklingen i Stockholm gör att det kommer att behövas ca 100 nya skolor framöver. Det finns många friskoleaktörer som är beredda att bidra till investeringar på detta område (om friskolorna nu får finnas kvar med tanke på Reepalus förslag och s,mp- uppgörelsen med v) men skolborgarrådet tycker att skattebetalarna i Stockholm ska stå för hela investeringen, inga privata aktörer har fått frågan om att bidra.