Brexits effekter på forskning och innovation ska granskas

BREXIT. Vetenskapsrådet och Vinnova ska analysera vad ett eventuellt brittiskt utträde ur EU kommer att innebära för svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien.

Forskningsfinansiärerna ska göra en övergripande analys över hur förutsättningarna kan komma att ändras och vilka möjligheter det finns att dämpa negativa effekter av Brexit. 

- Det brittiska folket har beslutat att lämna EU. Vi hade gärna sett ett annat resultat, inte minst eftersom Storbritannien är en viktig partner till Sverige inom många områden, inte minst forskning och innovation. Sverige har fortsatt intresse av omfattande forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien oavsett utgången av kommande förhandlingar om Brexit. För att förutse konsekvenser och för att kunna ge fortsatt goda förutsättningar för samarbete har regeringen idag gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att analysera konsekvenserna av Brexit för forsknings- och innovationssamarbeten, säger näringsminister Mikael Damberg och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i en gemensam kommentar.

 Vetenskapsrådets och Vinnovas analys ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

Login