Brett stöd för förslag om förskoleklass

REMISSVAR. Skolsverige säger ja till att förskoleklassen blir obligatorisk. Därmed får utbildningsminister Gustav Fridolin hjälp på traven i de kommande förhandlingarna med oppositionen.

Mattias Croneborg

Regeringens utredare Ann-Marie Begler, till vardags generaldirektör för Försäkringskassan, föreslog i en utredning i oktober förra året att dagens frivilliga förskoleklass blir obligatorisk för alla sexåringar. En linje som har utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) stöd, men som Alliansen ogillar. 

Enligt förslaget ska förskoleklassen bestå som den är i dag med minst 525 timmar undervisning under ett läsår. Även skolplikten föreslås ändras. En elev som inte har uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan ska ha förlängd skolplikt under högst ett läsår. Ann-Marie Begler föreslog också att kommuner och friskolor ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt.

I riksdagen råder som sagt delade meningar. Alliansen vill att sexåringar börjar med en ny årskurs 1 som är en del i grundskolan och första året i ett lågstadium som består av fyra årskurser, alltså inte som i utredningens förslag att förskoleklassen lever vidare.

Dokumentation

Vad händer nu?

Regeringen ska nu ta ställning till de synpunkter som remissinstanserna har lämnat på utredningens förslag innan den går vidare och lägger fram ett eventuellt lagförslag.

Eftersom det sannolikt saknas politisk majoritet för förslaget lär regeringen inleda förhandlingar med oppositionen. Gustav Fridolin öppnade för detta i samband med att utredningen kom med sitt förslag i oktober förra året.

– Utredningen kommer nu remitteras och när remissomgången är färdig avser regeringen bjuda in oppositionen till samtal om hur vi tillsammans kan gå vidare. Den här typen av förändringar i skolans organisation förtjänar samsyn för skolans bästa, sade Fridolin.

 

Förskoleklass

Förskoleklassen infördes den 1 januari 1998 som egen skolform. Den ska ”underlätta en integration mellan förskolan och skolan där det bästa av verksamheterna skulle kunna tillvaratas och vidareutvecklas”.

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda alla barn plats i förskoleklass det år de fyller sex år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året, vilket motsvarar cirka tre timmar per dag, och vara avgiftsfri. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00