Breddat snabbspår för lärare

INTEGRATION. Utvidgat snabbspår och ökad satsning på lärarassistenter ska dämpa lärarbristen, enligt utredaren Ebba Östlins förslag.

Ebba Östlin (S), kommunalråd i Botkyrka, har tidigare kommit med förslag om hur fler kommuner ska kunna ta emot nyanlända elever och hur detta arbete kan underlättas. På måndagen presenterades andra delen av utredningsarbetet som handlar om hur man snabbare och mer effektivt ska få fler nyanlända med lärarbakgrund att jobba i svensk skola. Utredningen innehåller också förslag på hur man kan locka tillbaka lärare som lämnat yrket.

Den svenska skolan står inför en stor brist på lärare. Regeringen räknar med att behovet är cirka 90 000 heltidstjänster fram till och med 2019. Enligt nuvarande dimension på lärarutbildningarna kommer det bara utbildas hälften så många.

Ebba Östlin bedömer att förslagen i hennes utredning kan förbättra läget något.

Login