Bra men inte tillräckligt

BUDGET. Obligatorisk förskoleklass, mer pengar till språkintroduktion och åtgärder mot lärarbrist är bra, men det är inte tillräckligt. Så lyder reaktionerna på många av regeringens budgetförslag.

Förskoleklassen föreslås bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. För att kompensera skolhuvudmännen för de ökade utgifterna föreslår regeringen att 75 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor för 2019 och framöver tillförs kommunerna.

Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas riksförbund, tycker att förslaget om förskoleklass är bra men hon hade föredragit en tioårig obligatorisk skola genom att göra grundskolan till tio år.

– Det naturliga vore en och samma läroplan, säger hon till Altinget.

Login