Betygsutredningen vill stävja inflation – Ekström osäker

UTREDNING. Ämnesbetyg, examensprov och kapade formuleringar i läroplanen föreslås åtgärda flera problem med dagens betygssystem. Men utbildningsministern är osäker på om betygsinflation kan stävjas utan att förändra skolvalet.

Betygsutredningen och utredare Jörgen Tholin presenterar nu sina förslag som framförallt gäller gymnasiet, men också grundskolan och vuxenutbildningen.

Ett förslag är att införa det nya betyget Fx, som kan användas om eleven är på god väg att få det godkända betyget E. Detta betyg ska kunna användas i alla skolformer som använder sig av systemet A-F i dag.

Ytterligare förslag som ska gälla även grundskola och vuxenutbildning, är att införa en kompensatorisk betygssättning. Det vill säga att läraren inte ska vara bunden till varje enskilt kunskapskrav när denne ska sätta betyg.

Login