Betty Malmberg kritiserar senfärdighet om skolforskning

SKOLA. Betty Malmberg (M), ledamot i utbildningsutskottet, är kritisk till att regeringen ännu inte utsett generaldirektör eller ledande beslutsorgan för Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningsinstitutet inrättades vid årsskiftet och ska initiera klassrumsnära forskning. Men myndigheten är fortfarande under uppbyggnad.

”Många uppskattar den förra alliansregeringens initiativ till att inrätta ett skolforskningsinstitut och har stora förväntningar på dess verksamhet. Det är därför förvånande att regeringen ännu inte har tillsatt någon generaldirektör att leda verksamheten. Inte heller har en skolforskningsnämnd eller ett vetenskapligt råd, vilka är tänkta att vara ett stöd för myndigheten, utsetts”, skriver Betty Malmberg i en skriftlig fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). 

Till saken hör att förberedandet av institutet fördröjdes i samband med att regeringens höstbudget röstades ned av Alliansen och Sverigedemokraterna. I regeringens alternativ föreslogs att Skolforskningsinstitutet skulle få 30 miljoner. Men Alliansen sänkte anslaget till 20 miljoner kronor.

Login