Bedömningsstöd i ettan införs till sommaren

PEDAGOGIK. Riksdagen har beslutat att Skolverket ska ta fram bedömningsstöd för årskurs 1. Stödet ska finnas på plats den 1 juli nästa år och ska vara obligatoriskt.

Beslutet, som innebär att skollagen får en extra paragraf, initierades av den förra regeringen och ingick i utredningen om betyg i årskurs fyra och flera andra förslag om kunskapsbedömningar. Men den rödgröna regeringen valde att bara gå vidare med förslaget om bedömningsstöd.

Från början var förslaget utformat för att kunna gälla samtliga årskurser men den rödgröna regeringen begränsar förslaget till att bara gälla för årskurs 1.

Tanken är att Skolverket ska ta fram stöd som är ”forskningsbaserade, enkla att använda, ha en standardiserad utformning, t.ex. i form av mallar, samt vid behov kompletteras med stödmaterial förbedömningarna.”

 

Forrige artikel Mer pengar till SFI för asylsökande Næste artikel Riksdagen satte ramen för skolan