Bättre vägledning ska få arbetslösa till utbildning

KORTNYTT. Arbetsförmedlingen ska, enligt regleringsbrevet för 2018, utreda kvalitén på deras vägledning och hur de kan få fler arbetssökande till utbildning.

För att förenkla steget från arbetslöshet till utbildning, ska nu Arbetsförmedlingen själva utreda hur detta görs på bästa sätt. Förhoppningen är att det ska leda till att arbetssökande hittar fler jobbtillfällen och att arbetsgivare hittar sökande med rätt kompetens. De ska också utreda vilka möjligheter som finns idag och hur dessa utvecklas. 

Kommuner och andra huvudmän som har egen studie- och yrkesvägledning ska även jämföras med Arbetsförmedlingens vägledning. Detta bland annat för att förhindra att två olika bedömningar görs av en och samma arbetssökandes möjlighet till utbildning. Det ska även framkomma av utredningen om möjligheterna att starta en digital plattform för detta. 

Cecilia Fahlberg är särskild utredare för den utredning som tillsattes 2016 för en översyn av bland annat Arbetsförmedlingen. Hon har i sitt delbetänkande som kom i oktober i år, riktat kritik mot Arbetsförmedlingens arbete med att vägleda arbetssökande. 

Login