Bättre speciallärarstöd till ADHD-elever

SPECIALPEDAGOGIK. Utbildningarna för speciallärare och specialpedagog föreslås få två nya examensmål. Ändringarna ska göra studenterna bättre förberedda på att möta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter i skolan.

Regeringen vill att speciallärare ska bli bättre på att anpassa skolans utbildning efter de behov som barn med ADHD och neuropsykiatriska svårigheter har. Därför ska de studenter som utbildar sig till yrket läsa motsvarande 15 högskolepoäng för att få en breddad kunskap och förståelse kring funktionsnedsättningarna.

– Alla barn behöver bli sedda och få det stöd de behöver i skolan. Genom dessa förslag stärks den specialpedagogiska kompetensen och elever med neuropsykiatriska svårigheter kommer att kunna mötas på ett bättre sätt i den svenska skolan, kommenterar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Det regeringen föreslår är att två nya examensmål för speciallärarexamen och specialpedagogexamen införs samt att ett av examensmålen för speciallärare justeras. 

Login