Bättre matchning inom EU kan hjälpa Ericssonanställda

YRKESUTBILDNING. EU försöker skapa ett system där man lättare kan jämföra kvalifikationer i olika medlemsländer. På sikt skulle det kunna hjälpa de tusentals som har förlorat sina jobb inom telekomjätten Ericsson.

– Ericsson gör väldigt stora nerdragningar. Det största problemet för IF Metall i de neddragningarna är att medlemmarna har väldigt mycket internutbildning som de är oroliga för att de inte kommer att få glädje av på arbetsmarknaden för det finns inget bra sätt att dokumentera det, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) till Altinget.

Hon har precis träffat sina europeiska kollegor på ett möte i Bryssel där de har diskuterat sätt att beskriva yrken och utbildningar mer likartat. Syftet är att göra det enklare för arbetstagare att flytta utomlands och för arbetsgivare att anställa folk från andra medlemsländer.

Enligt Anna Ekström finns det ett stort behov på det området. Hon tar Astra Zenecas nedläggning i Södertälje som exempel.

– De allra flesta som jobbade där har jobb och det är faktiskt ganska många av dem som har jobb utanför Sveriges gränser. Det visar att det blir allt viktigare med ett Europa där gränserna faktiskt har minskat i betydelse på ett dramatiskt sätt.

Inte bara för legitimationsyrken

Inom EU finns det redan en så kallad referensram för kvalifikationer där man just ska kunna jämföra en persons kunnande och kompetenser på ett likvärdigt sätt i olika medlemsländer. Den inrättades 2008 och den fungerar som ett slags översättningsverktyg för olika länders kvalifikationssystem.

Men dagens referensram gäller främst yrken där arbetstagaren har universitetsutbildning eller någon form av legitimation så som läkare, sjuksköterska, farmaceut eller veterinär. Det man jobbar med nu är att bredda systemet till andra yrken och ta in andra typer av utbildningar som enskilda kurser och internutbildning vilket alltså på sikt skulle kunna hjälpa de som har förlorat jobbet på krisdrabbade Ericsson, menar Anna Ekström.

– Om det här utvidgas till fler yrken och fler områden så är det klart att det förbättrar matchningen på arbetsmarknaden.

Lite EU-kompetens

Utbildning är annars ett område där det finns väldigt lite EU-kompetens, det mesta styrs på nationell nivå. Den svenska regeringen håller också fast i den principen och man betonar ofta att samarbete, så som den europeiska referensramen för att jämföra kvalifikationer, inte är tvingande utan frivillig.

Ändå tycker Anna Ekström att utbildning är ett område där EU-samarbete kommer till sin rätt.

– Det här är frågor som den europeiska unionen är som gjord för att hantera. Och jag tror att väldigt många människor ser fördelarna med EU-samarbetet på utbildningsområdet, säger hon

Ministern vill dock inte gå så pass långt som att säga att mer borde göras på EU-nivå. Regeringens stenhårda linje, att utbildningen främst är en nationell fråga, står fast.

Forrige artikel Skolval: Fridolin hoppas på förslag från skolorna själva Næste artikel Så säger forskningen om skolledarrollen