Bättre läsförmåga: ”Politikerna har bidragit”

PEDAGOGIK. Sveriges fjärdeklassare gör en rejäl uppryckning i läsförmåga. Politikerna har sått och nu skördas resultaten av detta, menar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

På tisdagen presenterades den fjärde undersökningen av läsförmåga, PIRLS, bland elever i årskurs fyra. Undersökningen är en internationell studie som görs vart fjärde år. Sedan 2001 har resultatet för de svenska eleverna dalat. Men nu har det vänt och det med besked, så att man åter är på samma nivå som när Sverige var med första gången i undersökningen 2001.

– De satsningar som vi har gjort i svensk skola och som Skolverket är ansvariga för har börjat ge resultat. Det har politikerna bidragit med, säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, till Altinget.

Vad vill du se ytterligare för åtgärder från politikerna?

Login

  • Rapportera

    Lena Hammersberg · Biträdande rektor GTG

    Hur vet man det?

    Vilket belägg finns det för ett sådant påstående? Om skolan bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet bör väl även ledningens uttalande göra detta.
    Skulle väl lika gärna lärare och föräldrar som tagit till sig information om den bristfälliga läsförståelsen och gjort något åt det.