Barn till utlandsfödda har lägre betyg men högre ambitioner

FORSKNING. I en ny studie vid Stockholms universitet undersöks hur motivationen till att studera ser ut hos barn till utlandsfödda föräldrar. Trots att de generellt presterar lägre i skolan väljer de oftare gymnasieprogram som ger behörighet till högskoleutbildningar.

– En slutsats är att det inte verkar finnas någon utbredd misstro på framtiden eller på akademiska studier som en väg till framgång hos barn till utlandsfödda. Snarare tvärtom, kommenterar Per Engzell, doktor i sociologi vid Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Av de grupper av utlandsfödda som kommer till Sverige har många högre utbildning än snittet i sitt hemland men kortare utbildning än majoritetsbefolkningen i Sverige. De två faktorerna kan påverka barnen.

Forskningen visar att många grupper av utlandsfödda som kommer till Sverige är mer högutbildade än snittet i sitt ursprungsland. Samtidigt har många av dem en kortare utbildning än majoritetsbefolkningen i Sverige. Dessa två aspekter påverkar i sin tur deras barn. En tolkning är att barnen eftersträvar en position liknande den som föräldrarna haft i ursprungslandet.

Login