Rubin: Gör förskola och gymnasium obligatoriska

INTERVJU. Anders Rubin (S) i Malmö tycker att obligatorisk förskoleklass är ett bra första steg. Han välkomnar Skolkommissionens förslag om ökat statligt ansvar. Han ger också Malmö godkänt betyg för att slussa in alla nyanlända i skolan.  

Anders Rubin är kommunalråd i Malmö och har ansvaret för grundskolorna i Malmö.

Han ser förslaget från regeringen om obligatorisk förskoleklass som ett bra första steg. På sikt tycker han att den obligatoriska skolgången ska sträckas ut både uppåt och nedåt i åldern.

– Förskolan riktar sig bara till vissa grupper. Mellan var tredje och var fjärde barn i Malmö går inte i förskolan. Men det är de som inte går som skulle behöva det mest, säger Anders Rubin till Altinget.

Login