Allt fler elever tar examen från gymnasiet

KORTNYTT. Skolverkets senaste statistik visar att den största ökningen sker på de yrkesförberedande programmen där antalet har ökat med 5,2 procentenheter från 2014 till i år.

Skolverket pekar på en tydlig trend inom både de högskoleförberedande och yrkesförberedande programmen utifrån sin statistik. Sammanlagt har en ökning med 3,8 procentenheter skett i antalet elever som tar examen från de nationella programmen. Förändringarna har mätts över fyra läsår och den allra största ökningen skedde mellan 2014 och 2015. 

– Vi ser en tydlig trend. Det är nu fjärde elevkullen i rad där andelen elever som har fått gymnasieexamen inom tre år ökar, säger Torun Rudin enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Även om den kraftigaste ökningen är inom yrkesprogrammen, så är det ett högskoleförberedande program där störst andel av eleverna tog examen 2017. Det är på naturvetenskapsprogrammet där 80,2 procent tog examen bland eleverna. Statistiken visar tydligt att fler kvinnor än män tar examen från gymnasiet. Inom de högskoleförberedande programmen tar 79,5 procent av kvinnorna examen, medan andelen män som tar examen är 73,8 procent.

Login