Akademiker tar över arbetsmarknaden

ARBETSLIV.  Allt större del av arbetskraften är akademiker, visar en rapport från Arbetsförmedlingen. Det är också fler invandrare som får jobb i nivå med sin utbildning.

Från 2005 till 2013 har antalet sysselsatta med lång eftergymnasial utbildning ökat med nära 340 000 personer.  Det är mer än hela ökningen av antalet sysselsatta (drygt 280 000 personer) under perioden. År 2013 hade en av fyra sysselsatta lång akademisk utbildning, mot en av fem år 2005.

Det går också allt bättre för akademiker från länder utanför Europa. År 2013 var 71 procent av de utomeuropeiskt födda med en längre akademisk utbildning sysselsatta, jämfört med 58 procent år 2005. Men än är det långt till sysselsättningsgraden för inrikes födda akademiker: 91 procent år 2013.

Allt fler invandrade akademiker har jobb på en nivå som motsvarar deras utbildning, visar rapporten. Bland utomeuropeiskt födda med lång eftergymnasial utbildning hade 62 procent år 2013 ett jobb som kräver högskolekompetens. År 2005 var motsvarande siffra 58 procent.

Login