Adamson: Förstelärare ska ha tydligare krav och ansvar

SKOLFORSKNING. Förstelärare borde ha tydligare krav och ett ansvar för förändringsarbetet på sina skolor, föreslår Lena Adamson, avgående myndighetschef för Skolforskningsinstitutet.

Skolforskningsinstitutet flaggskepp senaste åren har varit en försöksverksamhet där man utbildar lärare i evidensbasering. Det kommer ursprungligen från medicinområdet, men har börjat användas inom utbildning. Där lärare utbildas i hur man ska kunna ta till sig ny forskning, utvärdera och sedan sprida kunskap om metoder som fungerar enligt vetenskapliga krav.

Morten Sager som är universitetslektor vid Göteborgs universitet, har varit vetenskaplig ledare för försöksverksamheten hos Skolforskningsinstitutet. Han har tillsammans med nio lärare träffats under ett år där man lär sig ett förhållningssätt till skolforskningen samt hur man kan implementera forskningen i klassrummen. Han har kunnat se olika resultat av verksamheten hos de nio lärarna.

– De har varit otroligt nöjda. Det har ju ingått i arbetet att de har jobbat med att omvandla detta till skolan. Men sen har de lyckats mer eller mindre väl med att faktiskt genomföra förändringarna. Det i sig är inget problem egentligen, det är svårt att förändra arbetssätt och arbetsplatser.

Login