Åsikter ger inte rektor rätt att neka politiskt parti

DEMOKRATI. Objektiva grunder ska avgöra hur en skola begränsar antalet politiska partier som bjuds in för att sprida information på skolan. Det föreslår en utredning.

I fredags överlämnades utredningen om politisk information till skolan. Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler och president för Svea hovrätt, har lett utredningen.

Han föreslår att skolorna får rätt att begränsa antalet partier som kommer till skolan och ger information. Men de inbjudningarna till partierna får inte begränsas utifrån partiernas åsikter. Utan det ska ske på objektiva grunder. Vad detta innebär bestäms inte i ordagrant, men som exempel anges att det kan vara begränsat till de parter som sitter i riksdagen eller kommunfullmäktige.

Samtidigt understryker Hirschfeldt att skolan inte är en allmän plats där utomstående får vistas. Därmed omfattar inte yttrandefriheten någon rätt för en enskild eller en grupp av personer att få tillträde till en skola för att där uttrycka åsikter. Politisk information i skolor handlar om att skolan bjuder in de politiska partierna.

Login