82 miljoner till lovskola betalas inte ut

KORTNYTT. Huvudmän kan söka statsbidrag från Skolverket för att anordna lovskola. Men huvudmännen som sökt har svårt att fylla platserna på lovskolan och en tredjedel av statsbidraget betalas därför inte ut.

Sedan 2014 har huvudmän för både kommunala och fristående skolor kunnat ansöka om ett riktat statsbidrag för att anordna lovskola. 2016 var anslaget för bidraget 150 miljoner kronor. Då var det 365 huvudmän som sökte, men Skolverket kunde bara betala ut 98 miljoner. 2017 var det 396 huvudmän som sökte, då var anslaget för bidraget 118,7 miljoner. Då betalade Skolverket ut 88,5 miljoner.

Det innebär att under de senaste två åren har Skolverket inte kunnat betala ut 82 miljoner, vilket motsvarar cirka en tredjedel av det totala anslaget. Båda åren ansökte huvudmännen för en större summa totalt än vad som var i anslaget för statsbidraget.

Läs också: Snart finns Läsa, skriva, räkna-garantin på plats i skolorna

Login