"Det här är viktigast under Almedalsveckan"

ALMEDALEN. Vad tycker gymnasieminister Anna Ekström (S) är viktigast under Almedalsveckan och vad hoppas Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, få ut av besöket på Gotland? Läs vår Almedalsenkät.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Inspirerande möten och diskussioner, där åsikter stöts och blöts.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Yrkeslandslaget!
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Kunskapsspridningen och att möta folk som tycker olika men vill diskutera.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att fler ska klara gymnasiet och att påskynda etablering av de många nyanlända som kommit till Sverige under senare år.

 
Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Givande möten, intressanta panelsamtal och att elevernas rätt till en god utbildning är i fokus
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Rapportsläpp med Lärarförbundet om skolans arbetsmiljö och Lärarnas Riksförbund seminarium om en skola för alla
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Båda har sin egen betydande roll, men Almedalen är ett fantastiskt forum för informella träffar mellan olika branscher
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i skolan måste rustas upp. Sveriges elever förtjänar bättre.

 

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Ny kunskap, nya infallsvinklar och spännande samtal. Det är ofta väldigt inspirerande i Almedalen. Kreativ miljö som väcker nya tankar.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Vårt eget 6 juli "Varför mäter vi inte en skolas added value?".
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Kombon – Almedalens konkurrensfördel jämfört med andra mötesplatser är att de flesta finns där, du får mycket uträttat när du är på plats.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Bra villkor så friskole-Sverige kan fortsätta utvecklas, bidra till att höja skolkvaliteten samt erbjuda platser till det ökade antalet barn.

  

Christer Nylander, riksdagsledamot (L), gruppledare för Liberalerna och vice ordförande i utbildningsutskottet

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag tycker det bästa med Almedalsveckan är att man får chans att lära sig så mycket nytt.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag ska vara med i många intressanta arrangemang. Om jag ska lyfta fram ett enda får det bli En läsande klass. För mig är detta att stimulera barns läsning väldigt viktigt.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Jag skulle nog säga att det är allt det där. Mångfalden berikar.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att höja kunskapsresultaten så att svensk skola kommer tillbaka till toppen.

 
Charlotta Tjärdahl, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Alla diskussioner om universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Direktiven för utredningen har kommit och nu måste vi få fram ett nytt bra system som är långsiktigt hållbart. 
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Vårt eget seminarium som vi anordnar tillsammans med Sveriges universitet och högskoleförbund. Med anledning av den ovan nämnda utredningen kommer vi diskutera hur man sätter kvalitet och studenternas lärande i centrum av ett nytt system. 
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Båda delar är självklart viktiga, men de officiella arrangemangen når förhoppningsvis en bredare publik, så vikten av den kunskapsspridningen skulle jag nog sätta som viktigare.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Nu kanske det blir tjatigt men lärosätenas styrning och resurstilldelning är väldigt aktuell just nu. Syftet med högre utbildning och sättet vi styr och skapar förutsättningar för att nå dit är av oerhörd vikt. Det är därför väldigt roligt att det finns så många seminarier som berör ämnet på olika sätt under veckan. 

Marcus Strömberg, vd, Academedia

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Många möten och ny kunskap. Almedalen är en del av den svenska modellen och den känns mer angelägen än någonsin att stå upp för.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag vill lyfta fram några av våra medarbetare som deltar på seminarier: Lisa Oldmark, Ingela Gullberg, Christine Kastner Johnson och Ingela Netz.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Själen i Almedalen är det öppna och demokratiska samtalet, det är fantastiskt.
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att vi får en stabil politisk överenskommelse för skolan så att vi får arbetsro. Och fortsatt satsning på kunskap och likvärdighet.

 

Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL    

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Som avdelningschef för SKL kommer jag i kontakt med många av våra medlemmar och får en bra inblick i vad våra kommuner och regioner har för utmaningar inom skola och arbetsmarknad. Jag hoppas få dela med mig av den bilden. Jag hoppas givetvis också få med mig kunskap och erfarenhet från aktuella seminarier. Sist, men inte minst, är det väldigt värdefullt att få mötas utanför de ordinarie mötesplatserna, få tillfälle att diskutera med varandra.
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– SKL:s integrationsseminarium. Hur förbättrar vi integrationen av nyanlända? Tid: 3 juli, klockan 13.00-14.00. Plats: Wisby Strand Congress, lokal Vall.
Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Här vill jag nog passa. Jag tycker både att de officiella arrangemangen och de informella träffarna tjänar sina syften. 
Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Förutom integrationsfrågorna handlar det för min del framför allt om öka genomströmningen i gymnasieskolan och att bygga broar till vuxenutbildningen, så att man kan fullfölja sin gymnasieutbildning inom ramen för vuxenutbildningen.
– Att få fler sökanden till yrkesprogrammen, så att vi klarar kompetensförsörjningen inom olika sektorer är också en mycket viktig fråga.

Forrige artikel Graf: Närmast mitten vinner Almedalen Graf: Närmast mitten vinner Almedalen Næste artikel Friskolor rasar över ökad statlig makt Friskolor rasar över ökad statlig makt