6 myndigheter blir 1 – ska förenkla för forskare och lärosäten

FORSKNING. Den nya Etikprövningsmyndigheten har öppnat för att förenkla ansökningar om etikprövning och för att förhindra jäv i bedömningen. Samtidigt byter Centrala etikprövningsnämnden namn.

Johan Modin fick i maj 2018 ett uppdrag av regeringen att inrätta Etikprövningsmyndigheten under utbildningsdepartementet. Han var då rådman vid Uppsala tingsrätt, men även ordförande för den regionala nämndledningen och som ordförande i en av de medicinska avdelningarna i Uppsala. Han utsågs senare till generaldirektör för myndigheten som startade nu vid årsskiftet. 

– Den stora skillnaden är att vi nu får till en mer enhetlig handläggning och kan arbeta mer effektivt genom att fördela ärenden jämnare över landet, säger generaldirektör Johan Modin till Altinget. 

Tidigare var etikprövningen i Sverige uppdelad på sex regionala etikprövningsnämnder, belägna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Den nya myndigheten ligger i Uppsala, men regionala verksamheter finns fortfarande kvar på de sex ovan nämnda orterna. Där finns minst en medicinsk avdelning och en avdelning som prövar övrig forskning. 

Login