Svenskt näringsliv: Så ska pengarna styra högskolan

LÄROSÄTEN. Svensk näringsliv anser att felmatchning och överutbildning på lärosäten måste tas på allvar. Organisationen föreslår en ny modell för fördelning av pengar och förkastar det förslag som nu ligger på regeringens bord.

I slutet av januari lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningen (Strut) till regeringen.

Kolla lagstiftningen och reaktioner på den

Nu släpper Svenskt näringsliv sin skuggutredning som arbetat jämsides Fredmans utredning. Där föreslår de helt egna förslag och förslag som återfinns i Strut. 

Login