1 år med januariavtalet – flera punkter kvar att ta tag i

LÅNGBÄNK. Flera förslag ligger under utredning, men regeringen har ännu flera punkter att ta tag i. Bland annat myndigheterna, kvalitetskrav och professionsprogram.

Januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP tillsammans med L och C firar sin ettårsdag. Gällande utbildningspolitiken är det nio punkter med mycket text och förslag som ska genomföras. 

Mycket är redan påbörjat och ligger i utredningar.  

Bekämpning av betygsinflation har lagts som ett tilläggsdirektiv till Betygsutredningen. Den utreder en annan punkt i JA, hur man kan införa ämnesbetyg i gymnasiet. Utredaren Jörgen Tholin ska komma med sitt slutbetänkande den 29 maj i år. 

Login