Artikel


Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

SKILLNADER. Rektorer följer sällan upp skillnader i resultat mellan klasser på sin egen skola, visar Skolinspektionens senaste granskning. Men det kan också upplevas som känsligt gentemot lärarna att ta upp skillnaderna i de olika klasserna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolans budget – både neddragningar och satsningar

Skolans budget – både neddragningar och satsningar

BUDGET. Det görs flera satsningar på utbildning i regeringens budget för nästa år. Men samtidigt drar man ner på vissa myndigheter och på fortbildning av lärare.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"