Artikel


Utredare vill ha förbud mot barntolkar och åtgärder inom branschen

Utredare vill ha förbud mot barntolkar och åtgärder inom branschen

UTREDNING. Omkring 2 miljarder kronor per år inom den offentliga sektorn till tolktjänster. Nu vill en utredningen se förbud mot barn som tolkar samt åtgärder för att det ska bli mer rättssäkert och mer kostnadseffektivt.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Lag kan hjälpa till i fördelning av skolpeng

Lag kan hjälpa till i fördelning av skolpeng

FÖRDELNING. Kommuner kritiseras för att inte följa lika villkorsprincipen. Men enligt skolrättsexperten kan en ny lag tvinga fram förbättringar som gynnar både fristående och kommunala huvudmän.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning
Ökad press för kraftfull expansion av yrkeshögskolan

Ökad press för kraftfull expansion av yrkeshögskolan

FRAMTIDSPLANER. Politiker och näringsliv budar över varandra om hur kraftfull expansionen av yrkeshögskolan ska vara. Pengar för expansionen kan tas från den akademiska utbildningen, resonerar både Svenskt Näringsliv och Liberalerna. 

Kræver adgang til Altinget | Utbildning