Artikel

Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden

Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden

VINSTTAK. I dag presenterade regeringen och Vänsterpartiet en lagrådsremiss om vinstbegränsning för privata aktörer i skola och omsorg. Men inget tyder på att de kommer få igenom det i riksdagen.

Här är regeringens sista förslag till riksdagen

Här är regeringens sista förslag till riksdagen

DEMOKRATI. Skolkommissionens förslag blir ett av de sista skolbesluten som riksdagen hinner med före valet, enligt regeringens planering.

Kræver adgang til Altinget | Utbildning