Skolinspektionen


Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport:

Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport: "Brist på kompetens"

SKOLGRANSKNING. Friskolornas riksförbund reagerar starkt på att huvudmän fortfarande brister i systematiskt kvalitetsarbete. Lärarnas riksförbund är kritiska till att elever och lärare drabbas av det som Skolinspektionen redovisar i sin årsrapport. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
SKL om Skolinspektionen – hoppas på nya granskningsmodellen

SKL om Skolinspektionen – hoppas på nya granskningsmodellen

TILLSYN. Granskningen av Skolinspektionen har gett reaktioner på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Per-Arne Andersson, chef för utbildningsavdelningen, håller med Riksrevisionens rapport om att myndigheten måste skärpa sin transparens. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolinspektionens gd:

Skolinspektionens gd: "Vi i ledningen måste följa upp"

TILLSYN. Riksrevisionen pekade på flera brister i Skolinspektionens uppföljning efter tillsynsbeslut. Altinget frågade generaldirektören Helen Ängmo hur hon ser på kritiken och hur myndigheten ska åtgärda bristerna.