Gymnasium


Regeringen gör om yrkesprogrammen – inriktningar läggs ned

Regeringen gör om yrkesprogrammen – inriktningar läggs ned

GYMNASIET. Nu väntas stora förändringar av åtta nationella yrkesprogram på gymnasiet. Skolverkets förslag som är ute på remiss innehåller sammanslagningar och nedläggningar av inriktningar.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"