Skola


Expertråd vill ha effektivare statligt stöd

Expertråd vill ha effektivare statligt stöd

SKOLA. Det statliga stödet till skolorna är ineffektivt och behöver göras om i grunden, anser Elisabet Nihlfors, ordförande i huvudmännens expertgrupp för skolfrågor. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Åsikter ger inte rektor rätt att neka politiskt parti

Åsikter ger inte rektor rätt att neka politiskt parti

DEMOKRATI. Objektiva grunder ska avgöra hur en skola begränsar antalet politiska partier som bjuds in för att sprida information på skolan. Det föreslår en utredning.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Nya lagar om utbildning

DEMOKRATI. Nya regler för internationella skolor och kartläggning av kunskaper hos nyanlända, är två av de lagändringar som sker inom utbildning den första januari nästa år.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"