Skola


Adapteo: Att bygga sprillans nya skolor är ingen lösning

Adapteo: Att bygga sprillans nya skolor är ingen lösning

REPLIK. Dagens modulbyggnader är högkvalitativa och utformade för en inkluderande lärmiljö. Vi välkomnar gärna Alexandra Hagen till de skolor vi levererat för att visa precis hur pedagogiskt anpassade de är, skriver Camilla Hensäter, Adapteo Sverige.  

Debatt: Sluta sätta barn i baracker

Debatt: Sluta sätta barn i baracker

DEBATT. Det är brist på skollokaler. Baracker kan användas tillfälligt vid renovering, men ibland blir barackerna kvar i över ett årtionde. Barn har rätt till klassrum som underlättar inlärning, skriver Alexandra Hagen.