Statsbidrag


Regeringen: Mer tillit i styrningen av skolan

Regeringen: Mer tillit i styrningen av skolan

STYRNING. Lärare och annan offentlig personal ska få ökade möjligheter att vara proffs. Men samtidigt visar ny statistik från regeringen att skolan är den mest detaljstyrda delen av offentlig sektor. Där stora belopp av statsbidragen inte används.

Engelska skolan får 18 miljoner för läxhjälp

STATSBIDRAG. Skolverket har fördelat pengar till de huvudmän som anordnar läxhjälp för eleverna. Mest pengar, 18 miljoner, får Engelska internationella skolan. Stockholms stad får 6 miljoner kronor.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Edholm: Rätt problembeskrivning men fel slutsats

Edholm: Rätt problembeskrivning men fel slutsats

DEBATT. Skolkommissionen sätter fingret på problemen men kommer till fel slutsatser om skolan, skriver Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, som menar att de två föreslagna modellerna riskerar att göra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ännu otydligare.