Statsbidrag


Expertråd vill ha effektivare statligt stöd

Expertråd vill ha effektivare statligt stöd

SKOLA. Det statliga stödet till skolorna är ineffektivt och behöver göras om i grunden, anser Elisabet Nihlfors, ordförande i huvudmännens expertgrupp för skolfrågor. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Mindre detaljstyrning av offentlig sektor

Mindre detaljstyrning av offentlig sektor

FÖRVALTNING. Civilminister Ardalan Shekarabi inleder ett stort arbete för att reformera styrning av offentlig sektor. De riktade statsbidragen fasas ut och medarbetarnas kompetens ska tas tillvara på ett bättre sätt. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"