Forskning


Etikprövningsnämnder kan slås ihop

FORSKNING. Regeringen vill skrota de sex regionala etikprövningsnämnderna och samla all etikprövning gällande forskning avseende människor i en ny myndighet. Ändringen kan göra att prövningen blir effektivare och mer likformig menar ansvarig minister.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Expertgrupp utökas efter Macchiarini-skandalen

FORSKNING. Centrala etikprövningsnämnden utökas med två ledamöter för att klara av sitt uppdrag om att stötta lärosäten i deras utredningar om forskningsfusk. Ärendemängden har ökat under 2016, bland annat på grund av Macchiarini-skandalen vid Karolinska Institutet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Rasism på arbetsmarknaden ska kartläggas

FORSKNING. En översikt av forskning om rasism på arbetsmarknaden och bakomliggande mekanismer behövs anser regeringen. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"