Forskning


"Europas ledare har inte råd att basera politiska förslag på nostalgi"

DEBATT. Vi kräver att EU:s nya kommission jobbar för ett mer framtidsinriktat EU. Det innebär universitet i världsklass, fri rörlighet för studenter och forskning som inte hindras av byråkrati, skriver nio representanter för liberala ungdoms- och studentförbund i EU. 

Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri 

Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri 

DEBATT. Stålindustrin har flera projekt som ska bidra till framtidens hållbara samhälle. Men för att projekten ska få genomslag krävs att medarbetare förstår den nya tekniken. Det ställer höga krav på utbildningar, skriver Gert Nilson från Jernkontoret.