Förskola


"Förskolan behöver jobba mer med jämställdhet"

INSPEKTION. Jämställdhetsuppdraget utförs inte tillräckligt mycket i förskolan. Det anser Skolinspektionen som granskat 36 förskolors arbete med jämställdhet. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Villkorat statsbidrag ska minska barngrupperna

FÖRSKOLA. En förskolehuvudman som vill ha statsbidrag för att minska barngruppens storlek måste redovisa hur hen ska uppnå målet. Det har regeringen beslutat genom en förordningsändring.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Alla förskolor ska jobba med digital kompetens

FÖRSKOLA. Skolverkets förslag till ny läroplan för förskolan innehåller en förstärkning av barns digital kompetens. Det ska bli tydligare och obligatoriskt att alla förskolor ska jobba med detta.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"