Förskola


Förskolans läroplan uppdateras

FÖRSKOLA. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att uppdatera förskolans läroplan. Efterlängtat beslut säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

"Förskolan behöver jobba mer med jämställdhet"

INSPEKTION. Jämställdhetsuppdraget utförs inte tillräckligt mycket i förskolan. Det anser Skolinspektionen som granskat 36 förskolors arbete med jämställdhet. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"