Integration


Länsstyrelser ska fördela nyanlända i länen

INTEGRATION. Efter den 1 mars kan kommuner inte längre säga nej till att ta emot flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Regeringen har nu beslutat om en rad förordningar för att anvisningarna till kommunerna ska fungera bättre.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Snabbutredning om nyanlända försenas

INTEGRATION. En del av regeringens utredning om vägar för att fler skolor ska ta emot fler nyanlända skjuts upp två månader. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Undantagsregler för att skolor ska ta emot fler nyanlända

Undantagsregler för att skolor ska ta emot fler nyanlända

INTEGRATION. Kommunala skolor får undantag från närhetsprincipen och friskolor får ta emot nyanlända i en speciell kvot vid sidan av den reguljära kön. Det föreslår regeringens utredare Ebba Östlin.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"