Integration


Remissvar: Orimligt att lärare blir en del i asylprocessen

Remissvar: Orimligt att lärare blir en del i asylprocessen

MIGRATION. Lärare kommer i praktiken att bestämma hur länge nyanlända ungdomar får stanna i landet. Den varningen utfärdar SKL, Skolverket och fackförbund med anledning av regeringens förslag om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Malmö får mest pengar för mottagande av nyanlända barn

STATSBIDRAG. De åtta kommuner som tagit emot flest nyanlända barn och ungdomar sett till sitt totala elevunderlag får dela på 100 miljoner i statsbidrag från Skolverket. Mest får Malmö: 34,2 miljoner kronor. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Samma krav på nyanlända som på arbetslösa

ARBETSMARKNAD. Samma villkor och krav ska gälla för nyanlända invandrare som för övriga arbetssökande. Det är huvuddragen i ett nytt förslag från regeringen som föreslås träda i kraft 1 januari 2018. För att få fler att studera ska unga personer mellan 18 och 20 utan föräldrar i Sverige leva på studiestöd och socialbidrag istället för etableringsersättningen.