Universitets- och högskolerådet


Reell kompetens ska bedömas bättre

HÖGSKOLA. Regeringen ger Universitets- och högskolerådet i uppdrag att skapa en struktur för bedömning av reell kompetens hos dem som söker till universitetsutbildningar. En förstärkning av bedömningarna behövs, konstaterar högskoleministern.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Högskoleprovet används sällan som skiljekriterium

SÅLLNING. Bland 37 lärosäten uppger 12 att de använder högskoleprovet medan 25 inte använder högskoleprovet som skiljekriterium vid antagning av studenter utifrån betyg, visar en undersökning från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Mer pengar till bedömning av utländsk utbildning

VALIDERING. Regeringen skjuter till ytterligare 10 miljoner för att möte den höga efterfrågan för bedömning av utländsk utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"