Corona


Moderata studenter: SFS gör studenterna en björntjänst

Moderata studenter: SFS gör studenterna en björntjänst

REPLIK. Att SFS vill lösa studenternas arbetsbrist i sommar genom att dela ut CSN utan krav på motprestation är anmärkningsvärt. Lägg i stället pengarna på företagen, så att jobben kan räddas. Det skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.