Utbildning


Vänsterpartiet: SFI behöver reformeras i grunden

Vänsterpartiet: SFI behöver reformeras i grunden

DEBATT. Kritiken mot svenska för invandrare, SFI, bottnar i att området inte har varit tillräckligt prioriterat eller finansierat, menar Christina Höj-Larsen och Daniel Riazat, Vänsterpartiet. 

Oviss förändring för CSI-grupperna

OMORGANISERING. Stockholm stad har fattat ett beslut om CSI-grupperna som medför en förändring för 200 elever. Med vad det faktiskt kommer innebära finns det olika röster om.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Studier kan förlänga uppehållstillstånd

MIGRATION. Unga som studerar på gymnasiet ska kunna få ett längre uppehållstillstånd, föreslår regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"