Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan


ViS: Ett Komvux för individ och samhälle

ViS: Ett Komvux för individ och samhälle

DEBATT. Samhället behöver Komvux. Men om Komvux ska fungera behövs mer långsiktighet i den statliga finansieringen och ökat samarbete med näringlivet, skriver representanter för Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS).