Riksförbundet FUB


Debatt: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning

Debatt: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning

DEBATT. Det skapar stora problem för föräldrar till ungdomar i gymnasiesärskolan när skolan stänger. Regeringen måste se till så att föräldrarna får stöd för att kunna fortsätta arbeta, och så att de får ersättning när de inte kan det, skriver företrädare för tre förbund.

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

DEBATT. Att en anhörigstrategi inte omfattar stora anhöriggrupper är orimligt. Vi undrar om regeringen har förstått anhörigas kamp för rätt insatser, skriver Riksförbundet attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas riksförbund, med fler.

FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet

FUB: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet

DEBATT. En elevgrupp är i dag helt utestängd från yrkeshögskola och universitet. Därför måste nästa regering se till att även elever från gymnasiesärskolan kan få ta del av den eftergymnasiala utbildningen, skriver Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.