Liberala studenter


S-studenter: Förvånande att Liberala studenter är så konservativa

S-studenter: Förvånande att Liberala studenter är så konservativa

REPLIK. Willhelm Sundmans kritik mot Brunnsviks examensrätt påminner om tiden då borgerliga debattörer ville hålla bildningen undan den stora massan. Det är förvånande att en liberal har en så konservativ syn på kunskap, skriver Jakob Stone, S-studenter.

Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga

Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga

REPLIK. Liberala studenters Wilhelm Sundman behöver inte oroa sig. Vårt nya högskoleprogram baseras på ett UKÄ-förslag, ingenting annat. Dessutom råder ingen tvekan om att det kommer att vila på vetenskaplig grund, skriver rektorerna på Brunnsviks folkhögskola.