Gröna studenter


Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona

Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona

DEBATT. Det är orimligt att studenter och arbetstagare får så olika förutsättningar att klara sin ekonomi i kris. Vi kräver att regeringen säkerställer fortsatta utbetalningar av CSN. Det skriver Aleese Rydlund och Katarina Folkeson, Gröna studenter.

Gröna studenter: Rösta för klimatet och demokratin

Gröna studenter: Rösta för klimatet och demokratin

DEBATT. Genom historien har studenter många gånger drivit på samhällsutvecklingen. EU-valet kommer inte att bli något undantag. Studenterna engagerar sig för klimatet och för våra demokratiska rättigheter. Därför vill vi uppmana alla att använda sin rösträtt, skriver Gröna Studenter.

Debatt: Tonåringar behöver börja skoldagen senare

Debatt: Tonåringar behöver börja skoldagen senare

DEBATT. Forskning visar att närvaron ökar och eleverna mår bättre om de börjar senare. Därför vill vi ha nationella riktlinjer om att skoldagen ska börja senare, skriver Anton Hallin, Gröna studenter.