Centerstudenter


"Europas ledare har inte råd att basera politiska förslag på nostalgi"

DEBATT. Vi kräver att EU:s nya kommission jobbar för ett mer framtidsinriktat EU. Det innebär universitet i världsklass, fri rörlighet för studenter och forskning som inte hindras av byråkrati, skriver nio representanter för liberala ungdoms- och studentförbund i EU. 

Debatt: Så får akademiker rätt jobb – i stället för ett jobb

Debatt: Så får akademiker rätt jobb – i stället för ett jobb

DEBATT. Högskolan dras med problem. Om vi riktar insatser mot tre områden, så kan studerande lättare få det jobb de är kvalificerade för samtidigt som man kan möta näringslivets behov, skriver Naod Habtemichael, förbundsordförande för Centerstudenter.

Slutreplik: Kvaliteten ska utvecklas, inte avvecklas

Slutreplik: Kvaliteten ska utvecklas, inte avvecklas

DEBATT. De rödgröna har ett ointresse för våra lösningar och svarar inte på något av våra förslag. Men våra förslag kommer höja kvalitén på högskolan, skriver ordförandena för Alliansens studentförbund.