Förvaltning


S i SKR om huvudmannafrågan: Löser inte skolans problem

S i SKR om huvudmannafrågan: Löser inte skolans problem

SKOLHUVUDMAN. Skolans största problem är boendesegregationen och välfärdsfinansiering, anser Kenneth Handberg (S) som är vice ordförande i utbildningsberedningen. Han ser också flera demokratiska problem i att staten skulle ta över som huvudman.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport:

Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport: "Brist på kompetens"

SKOLGRANSKNING. Friskolornas riksförbund reagerar starkt på att huvudmän fortfarande brister i systematiskt kvalitetsarbete. Lärarnas riksförbund är kritiska till att elever och lärare drabbas av det som Skolinspektionen redovisar i sin årsrapport. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"