Förvaltning


Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport:

Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport: "Brist på kompetens"

SKOLGRANSKNING. Friskolornas riksförbund reagerar starkt på att huvudmän fortfarande brister i systematiskt kvalitetsarbete. Lärarnas riksförbund är kritiska till att elever och lärare drabbas av det som Skolinspektionen redovisar i sin årsrapport. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Skolinspektionen: Dåliga huvudmän hotar skolans likvärdighet

Skolinspektionen: Dåliga huvudmän hotar skolans likvärdighet

LIKVÄRDIGHET. Många skolor har stora brister, konstaterar Skolinspektionen i årsrapporten för 2018. Huvudmännen gör ett bristfälligt kvalitetsarbete och har otillräckliga analyser av vad skolan behöver för att klara av sina utmaningar, på bekostnad av elever och lärare.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"