Academedia


Academedias vd svarar:

Academedias vd svarar: "Den myten och kritiken är förlegad"

INTERVJU. Friskolekoncernen har fått kritik för låg lärartäthet, färre behöriga lärare och att de driver på betygsinflationen. Nu svarar vd:n på vilket ansvar koncernen har i dessa frågor.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"