Academedia


Sanna Rayman: Ett långfinger riktat mot Rosenbad

Sanna Rayman: Ett långfinger riktat mot Rosenbad

ANALYS. Regeringskansliet hurrar inte över Ann-Marie Beglers nya jobb på Academedia. Faktum är att man redan har meddelat henne att hon inte kan ha en bisyssla av den typ hon just tackat ja till. Detta förefaller Begler emellertid strunta i. 

Academedias vd svarar:

Academedias vd svarar: "Den myten och kritiken är förlegad"

INTERVJU. Friskolekoncernen har fått kritik för låg lärartäthet, färre behöriga lärare och att de driver på betygsinflationen. Nu svarar vd:n på vilket ansvar koncernen har i dessa frågor.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"