Academedia


Sanna Rayman: Ett långfinger riktat mot Rosenbad

Sanna Rayman: Ett långfinger riktat mot Rosenbad

ANALYS. Regeringskansliet hurrar inte över Ann-Marie Beglers nya jobb på Academedia. Faktum är att man redan har meddelat henne att hon inte kan ha en bisyssla av den typ hon just tackat ja till. Detta förefaller Begler emellertid strunta i.