Vårändringsbudget 2019


Regeringen går före riksdagen:

Regeringen går före riksdagen: "Anmärkningsvärt"

ÄNDRINGSBUDGETEN. Redan i april valde regeringen att utgå från en budget som riksdagen ännu inte har röstat ja till. Nu reagerar M och KD på departementets agerande. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt

Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt

SLUTREPLIK. Marcus Larsson ifrågasätter om lärarassistenter är vettigt använda resurser. Vi menar att det på kort sikt kan hjälpa vissa av lärarnas problem, skriver Lärarnas Riksförbund i en slutreplik.