Almedalsveckan 2019


Aktörer kräver nolltolerans och tydlighet för lärare

Aktörer kräver nolltolerans och tydlighet för lärare

LÄRARMAKT. Lärare upplever gråzoner i vilka befogenheter de har att ingripa mot elever som stör studieron. Därför efterfrågas en översyn av lagar och en nolltolerans mot vissa beteenden.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"