Elevhälsa


"Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret"

DEBATT. Det är en stor kvalitetsbrist att chefer inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag. Dessutom är variationen i bemanning stor mellan kommuner och skolor vilket bidrar till en olikvärdig elevhälsa, skriver ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.

Zander (C): Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare

Zander (C): Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare

DEBATT. I dag saknas hälsovård vid flera utbildningsanordnare och lärosäten. Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare och bör innefatta alla eftergymnasiala studenter oavsett studieanordnare, skriver Solveig Zander (C).