Riksrevisionen


Vad vore väl riksdagsdebatten om skolan utan medier?

Vad vore väl riksdagsdebatten om skolan utan medier?

ANALYS. Det var dålig stämning i kammaren när frånvarostatistik och granskning av Pisaresultaten debatterades häromveckan. Intressant nog hade snart sagt varje diskussionspunkt sin upprinnelse i mediegranskningar. 

Granskning av lärarutbildningarna klar

Granskning av lärarutbildningarna klar

REVISION. Lärarutbildningarna är svåra att styra, skriver Riksrevisionen i sin granskning. Vid Stockholms universitet leder bristerna till att vissa åtgärder inte ens genomförs.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Yrkeshögskolans effektivitet granskas

Yrkeshögskolans effektivitet granskas

UTBILDNINGSFORM. Yrkeshögskolan ska granskas av Riksrevisionen. Det finns inga tydliga signaler på att det inte skulle fungera bra, men effektivitet och styrning ska ses över i granskningen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"